Ser Langbard Timory

Mercenary Knight

Description:
Bio:

הטימורים מ"מצודת הינשופים" היו בעבר שומרי הראש של המלך, סמל הבית: ינשוף חום על רקע ירוק, המוטו “תמיד על המשמר” משקפים מורשת זו.

לפני בערך עשרה דורות שושלת המלוכה התחלפה, ואיתה הוחלפו גם שומרי ראשו של המלך. כיום בית טימורי נאמנים למלכם על הנייר בלבד. הלורד הנוכחי, טארקן טימורי הקצין את העמדה הזו, ונראה שהוא כורת בריתות עם המרבה במחיר. כיוון שרק אצילים יכולים לשמש קצינים בצבא, תמיד יימצא צבא כזה או אחר שזקוק לדרג פיקודי, ולאבירים של בית טימורי לא חסרה פרנסה בימים הטרופים שפוקדים את הממלכות.

Ser Langbard Timory

The Elven Company wickedbar Ekadanta