The Elven Company

מפגש שני
 • החבורה תחקרה את השודד השבוי
 • השודדים היו אמורים למצוא אבן או מפה. אחד משכירי החרב ידע מי שכר אותם אבל הוא היה מבין ההרוגים
 • יורן הרג את השודד השבוי
 • לנגבארד מצא על אדרד כסף ומכתב. המכתב מוען ל"קוויקטאנג" על ידי “סילברפורק”, הוא מודיע שמצא את המקום בו “הוקינגס” החביא את ה"סחורה". עם המכתב נשלחו גם מפה ורמז.
 • החבורה מצאה עקבות של שאר שכירי החרב. יורן הסייר הטיל קסם וזיהה ששכירי החרב נפגשו עם שלושה לוחמים אלפים מאומנים. על צווארם נמצא סימן הזיהוי של שלושה חצים.
  *סורן האלף זיהה את הסימן כסמלו של מסדר לוחמים שעוסק בדברים עתיקים במיוחד, של העידן שהיה לפני עידן הגזעים הצעירים כמו בני האדם. נראה שהם מחפשים את המפה והרמז שמצאנו.
  *אחרי לא מעט דיונים החבורה החליטה להשאיר את עגלת הנשק היחידה ששרדה את המתקפה בקרחת יער ולצאת לחפש את האוצר ששהשודדים חיפשו. יורן גילה שהמפה והרמז אצלו כבר זמן מה, והחליט לשתף.
  *אחרי הליכה לפי הסימון במפה הגענו למצוק. לפי המפה מצאנו גרם מדרגות חבוי
 • כשהתחלנו לטפס עליו חשבנו ששמענו רחש, אך לא מצאנו את מקורו
 • בקצה המדרגות מצאנו דלת ממולכדת. הדלת כולה היתה דלת מזוייפת, מצאנו את הדלת האמיתית חבויה כמה מטרים לידה.
 • מאחורי הדלת הגענו למערה טבעית. למשמע הקולות שלנו הגיחו מן המערה שני טרולים
View
סיום עבודה ותחילתה של עבודה חדשה
סשן ראשון

נשכרנו להגן על חומות העיר מגרץ מפני איום מהאיזור. עבודה שמנמנה שסיפקה אותנו לתקופה קצרה, עד שהעיר הותקפה. הגענו לקראת סוף הקרב וסייענו ככל שיכולנו. לאחר הקרב הגדול, הסתיים האיום ואיתו גם העמלה שלנו.

העבודה הבאה שלנו הגיעה באופן בלתי צפוי, דרך יורן, שיצר קשר עם סוחר נשק מגילונור וסגר איתו על ליווי פשוט. עלינו ללוות את אדרד הסוחר וכרכרותיו עד לאחת העיירות באיזור החזית, שם נספק את הסחורה לגראם שר הצבא המקומי ונקבל את שכרנו.

פגשנו את אדרד מחוץ לעיר, משהו הריח קצת חשוד מההתחלה. אדרד נראה כמי שמחזיק את הקלפים קרוב לחזה; במחשבה שניה, זה רק צפוי מסוחר נשק בזמננו. הנהגים שלו נראו קצת מפוקפקים. לא משהו בתור אנשי שיחה. יצאנו למסע מיד אחרי שילד קטן הגיע, זרק איזה שקיק לכיוון אדרד ורץ חזרה לעיר.

ביום השני למסע, מבין העצים הצפופים קפץ עלינו אמבוש של שישה לוחמים נועזים ועוד כמה שנשארו חבויים והמטירו עלינו חצים. מהר מאוד התבהר שהם לא סתם שודדי דרכים, הם נלחמו במיומנות רבה והיו חדורי מטרה גם כאשר המצב היה לרעתם. הנהגים של אדרד נפלו כמו זבובים, אדרד עצמו קפץ מתחת לכרכרה שהתהפכה על מנת להתחבא. אחד הפושעים תקף אותו ומצבו עדיין לא ידוע. פושע אחר קפץ על העגלה ההפוכה של אדרד והתחיל לפשפש בין הכלים, מחפש אחר דבר מה מסוים שלא נראה בנמצא.

לוחמים בעלי נסיון שכמונו, הגבנו במהירות, התפרסנו והכנו בהם קשות. חצים נורו, עצמות נשברו, השפעה מנטאלית הצליפה בהם ולבסוף נותרו מהם רק שניים, כאשר אחד מהם נכנע כנוהג שכירי חרב, והשני ישן שנת ישרים.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.