Tag: Knight

Results

  • Ser Langbard Timory

    הטימורים מ"מצודת הינשופים" היו בעבר שומרי הראש של המלך, סמל הבית: ינשוף חום על רקע ירוק, המוטו "תמיד על המשמר" משקפים מורשת זו. לפני בערך עשרה דורות שושלת המלוכה התחלפה, ואיתה הוחלפו גם שומרי ראשו של המלך. כיום בית טימורי נאמנים למלכם על הנייר בלבד. …

All Tags